Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 100

100 Stemmingen mestbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het mestbeleid,

te weten:

  • - de motie-Ouwehand over een moratorium op het uitrijden van drijfmest in Natura 2000-gebieden (33037, nr. 24);

  • - de motie-Ouwehand/Thieme over tot de orde roepen van de provincie Noord-Brabant (33037, nr. 25);

  • - de motie-Van Veldhoven over de stoppersregeling (33037, nr. 26);

  • - de motie-Koopmans/Snijder Hazelhoff over de vergunningverlening voor mestverwerkingsinitiatieven (33037, nr. 27);

  • - de motie-Van Gerven over de praktijkproef bovengronds aanwenden van mest (33037, nr. 28).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Ouwehand (33037, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (33037, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (33037, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Snijder-Hazelhoff (33037, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (33037, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.