Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 105

105 Stemmingen Mondzorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over mondzorg,

te weten:

  • - de motie-Kuiken c.s. over stoppen van het experiment met vrije tarieven (32620, nr. 68);

  • - de motie-Dijkstra c.s. over het realiseren van duidelijke verbeteringen door de sector (32620, nr. 69);

  • - de motie-Van Gerven over inschrijving op naam (32620, nr. 70).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Kuiken c.s. (32620, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijkstra c.s. (32620, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (32620, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.