Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 91

91 Stemmingen stelselherziening jeugdzorg

Aan de orde is de stemming over moties, ingediend bij het debat over de stelselherziening Jeugdzorg,

te weten:

 • - de motie-Dijsselbloem c.s. over de onafhankelijke vertrouwenspersoon (31839, nr. 222);

 • - de motie-Dijsselbloem over het gezag over kinderen (31839, nr. 223);

 • - de motie-Kooiman over jeugdzorginstellingen (31839, nr. 224);

 • - de motie-Kooiman over de capaciteitsafspraken gesloten jeugdzorg (31839, nr. 225);

 • - de motie-Dibi/Dijsselbloem over de continuïteit in de jeugdzorg (31839, nr. 226);

 • - de motie-Bruins Slot/Dijsselbloem over de topklinische zorg ) (31839, nr. 227);

 • - de motie-Bruins Slot/Wiegman-van Meppelen Scheppink over het principe van eigen kracht (31839, nr. 228);

 • - de motie-Bruins Slot/Kooiman over wettelijke mogelijkheden en beperkingen (31839, nr. 229);

 • - de motie-Bruins Slot over verankering van de resultaten VVI (31839, nr. 230);

 • - de motie-Dille over het integraal toezicht (31839, nr. 231);

 • - de motie-Dille over certificering (31839, nr. 232).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Bruins Slot (31839, nr. 230) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het verankeren van de resultaten van VVI bijdraagt aan een kwaliteitsverhoging van de netwerken Integrale Vroeghulp, de ketensamenwerking bevordert en voor kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand preventief werkt;

van oordeel dat het verankeren van de resultaten van VVI niet kan wachten op de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten en juist kan bijdragen aan de noodzakelijke transformatie;

verzoekt de regering, tot de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten het moment dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg feitelijk wordt overgedragen aan gemeenten, de verankering van de resultaten VVI in een landelijk dekkend netwerk Integrale Vroeghulp mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 235, was nr. 230 (31839).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Dijsselbloem c.s. (31839, nr. 222).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijsselbloem (31839, nr. 223).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kooiman (31839, nr. 224).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kooiman (31839, nr. 225).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi/Dijsselbloem (31839, nr. 226).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot/Dijsselbloem (31839, nr. 227).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot/Wiegman-van Meppelen Scheppink (31839, nr. 228).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot/Kooiman (31839, nr. 229).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bruins Slot (31839, nr. 235, was nr. 230).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dille (31839, nr. 231).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dille (31839, nr. 232).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.