Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 96

96 Stemmingen declaraties bewindspersonen en topambtenaren

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over declaraties bewindspersonen en topambtenaren,

te weten:

  • - de motie-Elissen over het voorzieningenbesluit (28479, nr. 62);

  • - de motie-Elissen over een aparte website voor declaraties (28479, nr. 63).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Elissen (28479, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Elissen (28479, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.