Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 112

112 Stemmingen Ruimtevaart

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over ruimtevaart,

te weten:

  • - de motie-Verhoeven c.s. over geen onomkeerbare stappen zetten (24446, nr. 48);

  • - de motie-Schaart/Van Vliet over ongedaan maken van de structurele korting op ruimtevaart (24446, nr. 49).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Verhoeven c.s. (24446, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schaart/Van Vliet (24446, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.