Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 19

19 Stemmingen Verbod pelsdierhouderij

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij ( 33076 ),

en over:

  • - de motie-Koopmans over een prenotificatieprocedure (33076, nr. 9).

(Zie wetgevingsoverleg van 2 juli 2012.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Zijn de initiatiefnemers bereid om de verdediging van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen?

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Nu de wet is aangenomen, zullen de heren Dijsselbloem en Van Gerven de wet graag verdedigen in de Eerste Kamer als wij herkozen worden.

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer Van Gerven!

In stemming komt de motie-Koopmans (33076, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.