Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 86

86 Stemmingen Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN),

te weten:

  • - de motie-De Roon over staken van de contributie (26150, nr. 118);

  • - de motie-Van Bommel/Voordewind over een verbod op steniging (26150, nr. 119);

  • - de motie-Van Bommel/Voordewind over vrouwenbesnijdenis (26150, nr. 120);

  • - de motie-Van Bommel over de toepassing van Responsibility to Protect (26150, nr. 121);

  • - de motie-Van Bommel over de status van de Palestijnse vertegenwoordiging (26150, nr. 122).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-De Roon (26150, nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel/Voordewind (26150, nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel/Voordewind (26150, nr. 120).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (26150, nr. 121).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (26150, nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.