Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 93

93 Stemmingen tbs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over tbs,

te weten:

  • - de motie-Van Toorenburg c.s. over de privatisering (29452, nr. 150);

  • - de motie-Helder over afschaffing van het huidige tbs-stelsel (29452, nr. 151).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Toorenburg c.s. (29452, nr. 150).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Helder (29452, nr. 151).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.