Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 85

85 Stemmingen Wapenexportbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over wapenexportbeleid,

te weten:

  • - de motie-Peters/El Fassed over internetfiltertechnologie (22054, nr. 196);

  • - de motie-Peters/El Fassed over een overzicht van dual use goederen (22054, nr. 197);

  • - de motie-Timmermans/El Fassed over een uniforme interpretatie van EU-regels (22054, nr. 198).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Peters stel ik voor, haar motie (22054, nr. 196) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Peters/El Fassed (22054, nr. 197).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Timmermans/El Fassed (22054, nr. 198).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.