Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 113

113 Stemmingen Energie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over energie,

te weten:

  • - de motie-Leegte over inzicht in alle mogelijke financiële risico's (29023, nr. 125);

  • - de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over onderzoek naar alle kosten en baten van belastingvrij salderen (29023, nr. 126);

  • - de motie-Van Tongeren over spoedige sluiting van de kerncentrale in Tihange 29023, nr. 127);

  • - de motie-Van Tongeren over een eerlijke differentiatie voor wind op land (29023, nr. 128);

  • - de motie-Van Tongeren over geen medewerking verlenen aan fracking (29023, nr. 129);

  • - de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over advies aan de ECN (29023, nr. 130);

  • - de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over uitwerking van de structuurvisie (29023, nr. 131);

  • - de motie-Van der Werf over de transitie naar decentraal duurzame energie (29023, nr. 132);

  • - de motie-Dikkers over een gelijk speelveld (29023, nr. 133);

  • - de motie-Dikkers over een moratorium van zes maanden (29023, nr. 134).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Leegte (29023, nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven (29023, nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (29023, nr. 127).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (29023, nr. 128).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (29023, nr. 129).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren (29023, nr. 130).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren (29023, nr. 131).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Werf (29023, nr. 132).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dikkers (29023, nr. 133).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de groep Kortenoeven/Hernandez voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dikkers (29023, nr. 134).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.