Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 31

31 Stemmingen soepeler omgaan met asielaanvragen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over uitspraken van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel om soepeler te kunnen omgaan met individuele asielaanvragen,

te weten:

  • - de motie-Dijksma over voormalige amv's die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven (19637, nr. 1542).

(Zie vergadering van 5 juni 2012.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.