Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 89

89 Stemmingen Openbaar vervoer

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over openbaar vervoer,

te weten:

  • - de motie-De Jong over opheffing van TLS (23645, nr. 504);

  • - de motie-De Jong/Elissen over de fraudezaak GVB (23645, nr. 505);

  • - de motie-Monasch/Van Gent over de OV-autoriteit (23645, nr. 506);

  • - de motie-Monasch/Van Gent over de bevoegdheid van de OV-autoriteit (23645, nr. 507);

  • - de motie-Monasch/Van Gent over verkoop- en oplaadpunten (23645, nr. 508);

  • - de motie-Van Gent over het papieren treinkaartje (23645, nr. 509);

  • - de motie-Bashir c.s. over de salarissen bij TLS (23645, nr. 510);

  • - de motie-Bashir over TLS als uitvoerend agentschap (23645, nr. 511);

  • - de motie-Haverkamp over een wettelijk traject naast het "goedschiks"-scenario (23645, nr. 512);

  • - de motie-Haverkamp over de publieke doelen (32645, nr. 513).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-De Jong (23645, nr. 504).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Jong/Elissen (23645, nr. 505).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Monasch/Van Gent (23645, nr. 506).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Monasch/Van Gent (23645, nr. 507).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Monasch/Van Gent (23645, nr. 508).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (23645, nr. 509).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bashir c.s. (23645, nr. 510).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bashir (23645, nr. 511).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Haverkamp (23645, nr. 512).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Haverkamp (23645, nr. 513).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Monasch (PvdA):

Nu de motie-Monasch/Van Gent op stuk nr. 506 en de motie-Monasch/Van Gent op stuk nr. 508 tegen het advies van de minister in zijn aangenomen, horen wij graag hoe het kabinet deze moties gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden.