Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 101

101 Stemmingen Dierziekte en antibiotica

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over dierziekte en antibiotica,

te weten:

  • - de motie-Thieme c.s. over excuses aan de slachtoffers van Q-koorts (29683, nr. 126);

  • - de motie-Thieme/Arib over een parlementaire enquête naar de Q-koorts (29683, nr. 127);

  • - de motie-Van Gerven c.s. over een andere opzet voor de Gezondheidsdienst voor Dieren (29683, nr. 129);

  • - de motie-Ormel/Dijkgraaf over hobbydierhouders (29683, nr. 131);

  • - de motie-Van Veldhoven c.s. over tekortschieten door de overheid (29683, nr. 132);

  • - de motie-Grashoff over het voorschrijven van antibiotica (29683, nr. 133);

  • - de motie-Grashoff over reductie van het antibioticagebruik (29683, nr. 134).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van Veldhoven c.s. (29683, nr. 132) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het rapport van de commissie-Van Dijk en het rapport van de Ombudsman verslag doet van de aanpak van de Q-koortsepidemie en dat is gebleken dat op verschillende momenten doortastender had kunnen en moeten worden opgetreden;

constaterend dat vele mensen zich niet gehoord voelen door de overheid;

spreekt uit dat de overheid tekortgeschoten is bij de aanpak van de Q-koortsepidemie, betreurt dat en betreurt eveneens dat daardoor het vertrouwen in de overheid is geschaad en velen zich onvoldoende gehoord voelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 136, was nr. 132 (29683).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

De heer Ormel (CDA):

Voorzitter, ik heb in het debat de motie op stuk nr. 130 aangehouden, maar dat staat niet zo op de stemmingslijst. Ik begrijp nu dat het er wel op staat; dan heb ik een oude stemmingslijst.

De voorzitter:

Er is niks mis met oud.

In stemming komt de motie-Thieme c.s. (29683, nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Arib (29683, nr. 127).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven c.s. (29683, nr. 129).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ormel/Dijkgraaf (29683, nr. 131).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 129 over een andere opzet van de Gezondheidsdienst voor Dieren is aangenomen, zou ik graag een brief van het kabinet krijgen over de wijze waarop de motie wordt uitgevoerd.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Veldhoven c.s. (29683, nr. 136, was nr. 132).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en de groep Kortenoeven/Hernandez voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Grashoff (29683, nr. 133).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Grashoff (29683, nr. 134).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.