Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 68

68 Regeldruk en ondernemen

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 28 juni 2012 over regeldruk en ondernemen.

De heer Graus (PVV):

Mevrouw de voorzitter. Dank u wel.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om het onderzoek naar het vrijstellen van microbedrijven van nieuwe en bestaande regelgeving (tot en met 2015) te verbreden naar het gehele of een groter deel van het midden- en kleinbedrijf met uitzondering van risicovolle (industriële) bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Graus. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 339 (29515).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om de "verklaringen arbeidsrelatie" (VAR) af te schaffen dan wel te vereenvoudigen en/of te versoberen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Graus. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 340 (29515).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om welstandstoezicht en de "welstandscommissies" af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Graus en Lucassen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 341 (29515).

Mij blijkt dat de heer Verhoeven niet het woord zal voeren. Dan wachten we op de teksten van de moties van de heer Graus. Daarna is het woord aan de minister.

Minister Verhagen:

Voorzitter. Ik ga uiteraard een poging doen om minister Hillen te verbeteren. In de motie op stuk nr. 339 pleit de heer Graus ervoor om microbedrijven van nieuwe en bestaande regelgeving uit te zonderen. Het is ongewenst om het mkb geheel uit te zonderen van nieuwe regelgeving. Ik noem als voorbeeld de nieuwe aanbestedingswet waarover hopelijk binnenkort wordt gestemd. Dat zijn nieuwe regels die het mkb meer kansen geven. Derhalve ontraad ik deze motie.

In de motie-Graus op stuk nr. 340 wordt ervoor gepleit om de Verklaring arbeidsrelatie af te schaffen dan wel te vereenvoudigen of te versoberen. Wij zijn al heel hard bezig met vereenvoudigen en versoberen, dus dan is de motie overbodig, want dat doen we al. Ik ontraad de motie als het gaat om afschaffen. Nogmaals, wij vereenvoudigen de Verklaring arbeidsrelatie. Het wordt mogelijk om deze digitaal aan te vragen, dus ik verklaar het tweede deel overbodig en het eerste deel ontraad ik.

In de motie-Graus/Lucassen op stuk nr. 341 wordt verzocht om het welstandstoezicht en de welstandscommissies af te schaffen. Wij hebben de wetgeving daarover veranderd. Daarbij geven wij de gemeenten de mogelijkheid om geen welstandscommissie in te schakelen. Het is dus niet langer verplicht om de welstandscommissie in te schakelen. Gemeenten kunnen hier al voor kiezen. Derhalve is deze motie overbodig en ontraad ik deze motie.

De voorzitter:

Ik dank de minister voor de beantwoording en ik kan zeggen dat hij minister Hillen heeft geëvenaard. Bij de eindstemming gaan we stemmen over de moties.

De beraadslaging wordt gesloten.