Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 95

95 Stemmingen Financieel toetsingskader pensioenen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Financieel toetsingskader pensioenen,

te weten:

  • - de motie-Van den Besselaar/Van Vliet over de keuze voor een ander pensioenfonds (32043, nr. 120);

  • - de motie-Van den Besselaar over een maximering van het kortingspercentage (32043, nr. 121);

  • - de motie-Klaver c.s. over het levensaanpassingsmechanisme (32043, nr. 123).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van den Besselaar (32043, nr. 121) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Van den Besselaar/Van Vliet (32043, nr. 120).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (32043, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.