Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227625 nr. 278

27 625 Waterbeleid

Nr. 278 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN JACOBI

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat slecht onderhouden open koeltorens tot de belangrijkste bronnen voor de verspreiding van legionella behoren;

overwegende dat deugdelijk onderhoud het legionellarisico kan wegnemen;

verzoekt de regering, binnen zes maanden een bindende regeling voor het gecertificeerd onderhoud van open koeltorens op te nemen in de Activiteitenregeling onder de Wet milieubeheer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Jacobi