Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 25

25 Stemmingen medezeggenschap op scholen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de evaluatie van medezeggenschap op scholen,

te weten:

  • - de motie-Jasper van Dijk/Van der Ham over aanpassen van de Wet medezeggenschap op scholen op drie punten (33223, nr. 2).

(Zie vergadering van 4 juli 2012.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.