Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 127

127 Stemmingen ICT-projecten bij de overheid

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van het Presidium over het onderzoeksvoorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake het parlementair onderzoek "ICT-projecten bij de overheid" ( 33326, nr. 1 ).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het onderzoeksvoorstel en de kosten ten laste te brengen van het budget voor onderzoek en parlementaire zelfreflectie.

Daartoe wordt besloten.