Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 131

131 Stemmingen Voorjaarsnota

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel de Voorjaarsnota 2012 ( 33280 ).

De voorzitter:

Ik stel voor, Kamerstukken 33280, hoofdstukken I t/m X, XIII, XV en XVI en de fondsen A, B, C, F en H zonder stemming aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.