Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 109

109 Stemmingen Vastgoed Defensie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over vastgoed Defensie,

te weten:

  • - de motie-Hachchi over de marinierskazerne in Doorn (32733, nr. 71);

  • - de motie-Hachchi over het Defensie Materieel Proces (32733, nr. 72);

  • - de motie-Hachchi over de kazerne in Weert (32733, nr. 73);

  • - de motie-Knops c.s. over behoud van de Van Hornekazerne (32733, nr. 74);

  • - de motie-Bosman/Knops over een nieuwe marinierskazerne in Vlissingen (32733, nr. 75);

  • - de motie-De Roon over behoud van de KMS voor Weert (32733, 76).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De heer De Roon heeft verzocht, eerst te stemmen over de motie op stuk nr. 76.

In stemming komt de motie-De Roon (32733, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hachchi (32733, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hachchi (32733, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hachchi (32733, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Knops c.s. (32733, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bosman/Knops (32733, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA, GroenLinks, de PVV en de groep Kortenoeven/Hernandez voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.