Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 32

32 Stemmingen Kaderwet zbo's

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten, houdende regels betreffende zelfstandige bestuursorganen die onder de Minister van Infrastructuur en Milieu ressorteren en enige wijzigingen ter actualisatie, vereenvoudiging en verduidelijking (Aanpassingswet zbo's IenM aan de Kaderwet zbo's) ( 33250 ).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.