Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 118

118 Stemmingen Infrastructuur en Milieu

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 33280-XII ).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.