Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 33

33 Stemmingen Landbouw- en Visserijraad

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

  • - de motie-Ouwehand/Van Dekken over herroepen van de vrijstelling van het verbod op ingrepen in de pluimveesector (21501-32, nr. 613).

(Zie vergadering van 14 juni 2012.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand/Van Dekken (21501-32, nr. 613) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door het lid Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 630, was nr. 613 (21501-32).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik snap dat het op het laatste moment is, maar ik zou de stemming over deze motie graag willen overhevelen naar de stemmingen van vanavond.

De voorzitter:

Ik constateer dat daartegen geen bezwaar is. Dan gaan wij dat doen. Wij gaan daar vanavond over stemmen.

Wij zijn klaar met de stemmingen van hedenochtend. Ik zie u vandaag enkele malen terug. Wilt u verder allen meewerken bij de VAO's de komende dagen? Dus geen overbodige tekst en liefst geen overbodige moties.

De vergadering wordt van 10.20 uur tot 10.26 uur geschorst.