Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 45

45 Toekomst AWBZ

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 juli 2012 over de toekomst van de AWBZ.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. De verzorgingshuizen zijn ons een lief ding waard. Nu heeft alleen de Kunduzcoalitie besloten dat vanaf 1 januari 2013 niemand er meer in komt. Materieel betekent dit dat volgend jaar de kleinere zorginstellingen al om zullen vallen en het jaar daarna ook de grotere. Wij vinden dat enorm triest. Wij doen dan ook nogmaals een poging om dat te voorkomen. Daarom de volgende motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het extramuraliseren van zzp 1 t/m 3 materieel betekent dat verzorgingshuizen binnen twee jaar zullen omvallen;

constaterende dat de contractering van verzorgingshuizen voor volgend jaar door de zorgkantoren nu plaatsvindt en dat het terugdraaien van deze onzalige plannen daarom haast heeft;

verzoekt de regering, de verzorgingshuizen niet af schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Agema, Gerbrands en Dille. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 258 (30597).

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner:

Voorzitter. De extramuralisering is een maatschappelijke ontwikkeling die ik ondersteun en dat doe ik met name door de voorzieningen bij mensen thuis te versterken. Ook dankzij de indiener van deze motie zijn er meer middelen voor, omdat een deel van de intensiveringsgelden voor de ouderenzorg, ook in de thuissituatie, kan worden ingezet. Extramuraliseren betekent niet het afschaffen van verzorgingshuizen maar het versterken van de thuissituatie van mensen. Daarom ontraad ik deze motie.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Vanavond of wellicht vannacht zal over deze motie worden gestemd.