Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 121

121 Stemmingen Voedselprijzen en voedselspeculatie

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over voedselprijzen en voedselspeculatie,

te weten:

  • - de motie-Ouwehand over het bijmengpercentage van biobrandstoffen (31532, nr. 83).

(Zie vergadering van 10 april 2012.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.