Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227625 nr. 279

27 625 Waterbeleid

Nr. 279 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN GRASHOFF

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • de kosten voor dijkversterking van de dijkringen 10–11 in 2003 geraamd werden op 46 mln.;

  • de noodzakelijke rijksbijdrage uit het waterveiligheidsbudget voor een bypass op dit moment al 178 mln. bedraagt;

  • het CPB in 2010 geconcludeerd heeft dat de bypass geen no-regretmaatregel is, die ongeacht de ontwikkeling van rivierafvoer en IJsselmeerpeil de waterveiligheid verhoogt;

verzoekt de regering, om het CPB de beperkte-bypass-variant te laten beoordelen op het no-regretcriterium, de Kamer per ommegaande te informeren over de uitkomst van de beoordeling en tot dat moment geen groen licht te geven voor de aanleg van de bypass,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Grashoff