Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 129

129 Stemmingen Decharge van de jaarverslagen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2011 ( 33240, nr. 8 ).

De voorzitter:

Ik stel voor, de slotwetten over het jaar 2011 (Kamerstukken 33240, hoofdstuk I t/m X, XII, XIII, XV en XVI en de fondsen A t/m C en F t/m H) zonder stemming aan te nemen en conform het voorstel van de commissie voor de Rijksuitgaven te besluiten de desbetreffende ministers, met inachtneming van de diverse toezeggingen ter verbetering van het financieel beheer, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Daartoe wordt besloten.