Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 14

14 Stemmingen Initiatiefnota Omtzigt

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over de situatie van het Mor Gabriëlklooster en de christenen in Turkije,

te weten:

  • - de motie-Kortenoeven over het Mor Gabriëlklooster (33195, nr. 4);

  • - de motie-Kortenoeven over de genocide op de Armeense gemeenschap (33195, nr. 5);

  • - de motie-Kortenoeven over de genocide op de Assyrisch-christelijke gemeenschap (33195, nr. 6);

  • - de motie-Kortenoeven over de genocide op de Grieks-orthodoxe gemeenschap (33195, nr. 7);

  • - de motie-Van der Staaij over agenderen van het Mor Gabriëlklooster in de Raad van Ministers (33195, nr. 8);

  • - de motie-Ferrier over de positie van christelijke minderheden (33195, nr. 9).

(Zie notaoverleg van 20 juni 2012.)

De voorzitter:

De motie-Kortenoeven (33195, nr. 4) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de onteigening en eventuele sluiting van het Mor Gabriëlklooster een groot goed voor het christendom verloren zou gaan;

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het Mor Gabriëlklooster in Turkije voor het christendom verloren gaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 13, was nr. 4 (33195).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Voorts verzoekt de heer Kortenoeven om hoofdelijke stemming over zijn moties op stuk nrs. 5, 6 en 7. De heer Van der Staaij verzoekt zijn eerder aangehouden motie op stuk nr. 8 in stemming te brengen.

Mijnheer Kortenoeven, ik ga ook op u een beroep doen om af te zien van hoofdelijke stemming, gezien de druk op deze dag. U stemt in met mijn voorstel? Ik zie u nee schudden. Ik dacht: de geest is vaardig over u geworden.

De heer Kortenoeven (groep Kortenoeven/Hernandez):

Voorzitter. Ik voel mij hier vertegenwoordigd door een aantal religieuze groeperingen die een historische ramp graag bevestigd willen zien door dit huis.

De voorzitter:

Maar drie keer vind ik een beetje veel.

De heer Kortenoeven (groep Kortenoeven/Hernandez):

Het spijt me, het gaat over drie groepen. U kunt zien dat het om een historisch probleem gaat. De ene groep is in discussie, de andere twee niet. Ik handhaaf mijn verzoek.

De voorzitter:

U bent niet gevoelig voor mijn argumenten. Dat is duidelijk.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kortenoeven (33195, nr. 13, was nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kortenoeven (33195, nr. 5).

Vóór stemmen de leden: Helder, Hernandez, De Jong, Van Klaveren, Kortenoeven, Lucassen, De Mos, Ortega-Martijn, De Roon, Schouten, Slob, Van der Staaij, Van Vliet, Voordewind, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, Agema, Beertema, Van Bemmel, Van den Besselaar, Bontes, Bosma, Brinkman, Tony van Dijck, Dijkgraaf, Dille, Driessen, Elissen, Fritsma, Gerbrands en Graus.

Tegen stemmen de leden: Hennis-Plasschaert, Van Hijum, Holtackers, Houwers, Huizing, Irrgang, Jacobi, Jadnanansing, Paulus Jansen, Karabulut, Klaver, Klijnsma, Knops, Kooiman, Koolmees, Koopmans, Koppejan, Koşer Kaya, Kuiken, De Lange, Leegte, Leijten, De Liefde, Lodders, Lucas, Marcouch, Van Miltenburg, Monasch, Mulder, Neppérus, Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Omtzigt, Ormel, Ouwehand, Pechtold, Peters, Plasterk, Van Raak, Recourt, De Rouwe, Samsom, Sap, Schaart, Schouw, Smeets, Smilde, Smits, Snijder-Hazelhoff, Sterk, Van der Steur, Straus, Taverne, Thieme, Timmermans, Van Tongeren, Van Toorenburg, Uitslag, Ulenbelt, Van der Veen, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verbeet, Verhoeven, Vermeij, Voortman, Van der Werf, De Wit, Wolbert, Ziengs, Albayrak, Aptroot, Arib, Azmani, Bashir, Van Beek, Berckmoes-Duindam, Berndsen, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Van Bochove, De Boer, Van Bommel, Bosman, Braakhuis, Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Çelik, Van Dam, Van Dekken, Dibi, Jasper van Dijk, Dijkhoff, Dijksma, Dijkstra, Dijsselbloem, Dikkers, Eijsink, El Fassed, Elias, Ferrier, Van Gent, Van Gerven, Gesthuizen, Grashoff, Groot, Hachchi, Van Haersma Buma, Van der Ham, Harbers en Heijnen.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 112 tegen 31 stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-Kortenoeven (33195, nr. 6).

Vóór stemmen de leden: Helder, Hernandez, De Jong, Van Klaveren, Kortenoeven, Lucassen, De Mos, Ortega-Martijn, De Roon, Schouten, Slob, Van der Staaij, Van Vliet, Voordewind, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, Agema, Beertema, Van Bemmel, Van den Besselaar, Bontes, Bosma, Brinkman, Tony van Dijck, Dijkgraaf, Dille, Driessen, Elissen, Fritsma, Gerbrands en Graus.

Tegen stemmen de leden: Heijnen, Hennis-Plasschaert, Van Hijum, Holtackers, Houwers, Huizing, Irrgang, Jacobi, Jadnanansing, Paulus Jansen, Karabulut, Klaver, Klijnsma, Knops, Kooiman, Koolmees, Koopmans, Koppejan, Koşer Kaya, Kuiken, De Lange, Leegte, Leijten, De Liefde, Lodders, Lucas, Marcouch, Van Miltenburg, Monasch, Mulder, Neppérus, Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Omtzigt, Ormel, Ouwehand, Pechtold, Peters, Plasterk, Van Raak, Recourt, De Rouwe, Samsom, Sap, Schaart, Schouw, Smeets, Smilde, Smits, Snijder-Hazelhoff, Sterk, Van der Steur, Straus, Taverne, Thieme, Timmermans, Van Tongeren, Van Toorenburg, Uitslag, Ulenbelt, Van der Veen, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verbeet, Verhoeven, Vermeij, Voortman, Van der Werf, De Wit, Wolbert, Ziengs, Albayrak, Aptroot, Arib, Azmani, Bashir, Van Beek, Berckmoes-Duindam, Berndsen, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Van Bochove, De Boer, Van Bommel, Bosman, Braakhuis, Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Çelik, Van Dam, Van Dekken, Dibi, Jasper van Dijk, Dijkhoff, Dijksma, Dijkstra, Dijsselbloem, Dikkers, Eijsink, El Fassed, Elias, Ferrier, Van Gent, Van Gerven, Gesthuizen, Grashoff, Groot, Hachchi, Van Haersma Buma, Van der Ham en Harbers.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 112 tegen 31 stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-Kortenoeven (33195, nr. 7).

Vóór stemmen de leden: Van den Besselaar, Bontes, Bosma, Brinkman, Tony van Dijck, Dijkgraaf, Dille, Driessen, Elissen, Fritsma, Gerbrands, Graus, Helder, Hernandez, De Jong, Van Klaveren, Kortenoeven, Lucassen, De Mos, Ortega-Martijn, De Roon, Schouten, Slob, Van der Staaij, Van Vliet, Voordewind, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, Agema, Beertema en Van Bemmel.

Tegen stemmen de leden: Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Van Bochove, De Boer, Van Bommel, Bosman, Braakhuis, Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Çelik, Van Dam, Van Dekken, Dibi, Jasper van Dijk, Dijkhoff, Dijksma, Dijkstra, Dijsselbloem, Dikkers, Eijsink, El Fassed, Elias, Ferrier, Van Gent, Van Gerven, Gesthuizen, Grashoff, Groot, Hachchi, Van Haersma Buma, Van der Ham, Harbers, Heijnen, Hennis-Plasschaert, Van Hijum, Holtackers, Houwers, Huizing, Irrgang, Jacobi, Jadnanansing, Paulus Jansen, Karabulut, Klaver, Klijnsma, Knops, Kooiman, Koolmees, Koopmans, Koppejan, Koşer Kaya, Kuiken, De Lange, Leegte, Leijten, De Liefde, Lodders, Lucas, Marcouch, Van Miltenburg, Monasch, Mulder, Neppérus, Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Omtzigt, Ormel, Ouwehand, Pechtold, Peters, Plasterk, Van Raak, Recourt, De Rouwe, Samsom, Sap, Schaart, Schouw, Smeets, Smilde, Smits, Snijder-Hazelhoff, Sterk, Van der Steur, Straus, Taverne, Thieme, Timmermans, Van Tongeren, Van Toorenburg, Uitslag, Ulenbelt, Van der Veen, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verbeet, Verhoeven, Vermeij, Voortman, Van der Werf, De Wit, Wolbert, Ziengs, Albayrak, Aptroot, Arib, Azmani, Bashir, Van Beek, Berckmoes-Duindam en Berndsen.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 112 tegen 31 stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij (33195, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ferrier (33195, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.