Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 84

84 Stemmingen Stroomlijning en asiel minderjarigen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over stroomlijning en asiel minderjarigen,

te weten:

  • - de motie-Dijksma c.s. over het betrekken van het lokaal belang in de beoordeling (27062, nr. 76);

  • - de motie-Dijksma c.s. over een verblijfsvergunning na drie jaar (27062, nr. 77);

  • - de motie-Dijksma c.s. over Afghanistan (27062, nr. 78);

  • - de motie-Dijksma c.s. over een alternatief identiteitsdocument (27062, nr. 79);

  • - de motie-Dibi/Gesthuizen over een vertrekmoratorium (27062, nr. 80);

  • - de motie-Dibi over het buitenschuldbeleid (27062, nr. 81);

  • - de motie-Voordewind c.s. over mogelijke psychische schade en de veiligheidssituatie in het land van herkomst (27062, nr. 82);

  • - de motie-Voordewind c.s. over opvang in het land van herkomst (27062, nr. 83);

  • - de motie-Voordewind/Gesthuizen over de buitenschuldtermijn (27062, nr. 84);

  • - de motie-Sterk/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over de amv-vergunning (27062, nr. 85).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De heer Dibi verzoekt om hoofdelijke stemming over de motie-Dibi/Gesthuizen.(27062, nr. 80).

In stemming komt de motie-Dijksma c.s. (27062, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijksma c.s. (27062, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijksma c.s. (27062, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi c.s. (27062, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi/Gesthuizen (27062, nr. 80).

Vóór stemmen de leden: Thieme, Timmermans, Van Tongeren, Ulenbelt, Van der Veen, Van Veldhoven, Verbeet, Verhoeven, Vermeij, Voordewind, Voortman, Wiegman-van Meppelen Scheppink, De Wit, Wolbert, Albayrak, Arib, Bashir, Berndsen, Van Bommel, Bouwmeester, Braakhuis, Çelik, Van Dam, Van Dekken, Dibi, Jasper van Dijk, Dijksma, Dijkstra, Dijsselbloem, Dikkers, Eijsink, El Fassed, Van Gent, Van Gerven, Gesthuizen, Grashoff, Groot, Hachchi, Van der Ham, Hamer, Heijnen, Irrgang, Jacobi, Jadnanansing, Paulus Jansen, Karabulut, Klaver, Klijnsma, Kooiman, Koolmees, Koşer Kaya, Kuiken, De Lange, Leijten, Monasch, Ortega-Martijn, Ouwehand, Pechtold, Peters, Plasterk, Van Raak, Recourt, Roemer, Samsom, Sap, Schouten, Schouw, Slob, Smeets en Smits.

Tegen stemmen de leden: Straus, Taverne, Van Toorenburg, Uitslag, Venrooy-van Ark, Van Vliet, Van der Werf, Wilders, Ziengs, Agema, Aptroot, Azmani, Van Beek, Beertema, Van Bemmel, Berckmoes-Duindam, Van den Besselaar, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Van Bochove, De Boer, Bontes, Bosma, Bosman, Brinkman, Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Çörüz, Tony van Dijck, Dijkgraaf, Dijkhoff, Dille, Driessen, Elias, Elissen, Ferrier, Fritsma, Gerbrands, Graus, Van Haersma Buma, Harbers, Haverkamp, Helder, Hennis-Plasschaert, Hernandez, Van Hijum, Holtackers, Houwers, Huizing, De Jong, Van Klaveren, Knops, Koopmans, Koppejan, Kortenoeven, Leegte, De Liefde, Lodders, Lucas, Lucassen, Van Miltenburg, De Mos, Mulder, Neppérus, Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Omtzigt, Ormel, De Roon, De Rouwe, Schaart, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Sterk en Van der Steur.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 77 tegen 70 stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi (27062, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (27062, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (27062, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Gesthuizen (27062, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sterk/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (27062, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.