Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 77

77 Stemmingen motie van wantrouwen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over dierziekten en antibiotica,

te weten:

  • - de motie-Thieme over het opzeggen van vertrouwen in de minister van VWS en de staatssecretaris van EL&I (29683, nr. 128).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Thieme (29683, nr. 128).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik wens de minister en de staatssecretaris een goed reces.

(geroffel op de bankjes)