Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 13

13 Stemmingen numerus fixus

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over numerus fixus voor de opleiding geneeskunde,

te weten:

  • - de motie-Leijten/Van Gerven over het afschaffen van goodwill voor medisch specialisten (29282, nr. 162);

  • - de motie-Leijten/Van Gerven over afzien van zelf laten betalen van de artsenopleiding (29282, nr. 163).

(Zie vergadering van 28 juni 2012.)

In stemming komt de motie-Leijten/Van Gerven (29282, nr. 162).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Van Gerven (29282, nr. 163).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.