Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 97

97 Stemmingen BES-eilanden

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de BES-eilanden,

te weten:

  • - de motie-Van Dam over storting van de 10 mln. in het BES-fonds (31568, nr. 106);

  • - de motie-Van Dam over besteding van de 10 mln. voor natuur (31568, nr. 107);

  • - de motie-Ortega-Martijn over een adequate vertegenwoordiging (31568, nr. 108);

  • - de motie- Van Gent/Van Bochove over werken aan goede verhoudingen (31658, nr. 109);

  • - de motie-Lucassen over afzien van de extra 10 mln. (31568, nr. 110);

  • - de motie-Hachchi over micro- en innovatiekredieten (31568, nr. 111).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Dam (31568, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. De Partij voor de Dieren wordt geacht tegen de motie op stuk nr. 63 te hebben gestemd.

De voorzitter:

Waarvan akte. De motie is en blijft verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dam (31568, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn (31568, nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Van Bochove (31568, nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lucassen (31568, nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hachchi (31568, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Mijn fractie wordt geacht tegen de motie op stuk nr. 106 te hebben gestemd.

De voorzitter:

Zij blijft verworpen.