Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 15

15 Stemmingen motie jaarverslag BZK

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het jaarverslag en de slotwet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011,

te weten:

  • - de motie-Heijnen/Schouw over een fundamentele herziening van het stelsel van zbo's (33240-VII, nr. 9).

(Zie wetgevingsoverleg van 27 juni 2012.)

In stemming komt de motie-Heijnen/Schouw (33240-VII, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.