Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 90

90 Stemmingen toekomst AWBZ

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de toekomst van de AWBZ,

te weten:

  • - de motie-Agema c.s. over niet afschaffen van de verzorgingshuizen (30597, nr. 258).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.