Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 17

17 Stemmingen Raming Tweede Kamer

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de Raming der voor de Tweede Kamer in 2013 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten ( 33210 ).

De voorzitter:

Ik stel voor, de Raming voor 2013 vast te stellen.

Daartoe wordt besloten.