Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 111

111 Stemmingen Regeldruk en ondernemen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over regeldruk en ondernemen,

te weten:

  • - de motie-Graus over verbreden van het onderzoek naar het vrijstellen van microbedrijven van nieuwe en bestaande regelgeving (29515, nr. 339);

  • - de motie-Graus over afschaffen van de "verklaringen arbeidsrelatie" 29515, nr. 340);

  • - de motie-Graus/Lucassen over afschaffen van welstandstoezicht en welstandscommissies (29515, nr. 341).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Graus (29515, nr. 339).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (29515, nr. 340).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Lucassen (29515, nr. 341).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.