Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 5

5 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Een aantal van u wil nog voorstellen doen met betrekking tot de stemmingslijst. Die moeten wij nog noteren. Als u ook zelf meeschrijft, gaat het helemaal goed.

Het woord is aan mevrouw Kuiken.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Ik verzoek de Kamer om de Crisis- en herstelwet niet nu, maar vanavond in stemming te laten brengen.

De voorzitter:

Dat betreft de punten 2, 3 en 4.

Mevrouw Van Miltenburg (VVD):

Wij zijn hier al een paar keer mee akkoord gegaan. Nu willen we graag stemmen.

De voorzitter:

We gaan een rondje doen.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik kan me voorstellen dat dit wordt gevoeld als een soort vertragingstactiek, maar dat is het niet. We willen het wetsvoorstel vanavond echt in stemming brengen, maar we zijn nog met de laatste amendementen bezig. We hebben vandaag nog even tijd nodig om een en ander afgestemd te krijgen. Wie weet leidt dat tot een positief eindresultaat, en dat is in ons aller belang.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Kuiken. We gaan nu een rondje doen en u weet hoe het gaat: de meerderheid beslist.

Mevrouw Van Gent!

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Mevrouw de voorzitter, goedemorgen!

De voorzitter:

Goedemorgen! Wat is uw opvatting?

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Ik steun mevrouw Kuiken. Er wordt vanavond over gestemd. Als mensen er nog even naar moeten kijken, lijkt me dat geen enkel probleem.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Steun voor het verzoek van mevrouw Kuiken.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Steun voor het verzoek. Ik ben een van degenen die graag nog even naar een amendement wil kijken, omdat ik overweeg om het in te trekken.

De voorzitter:

U hebt al de eerste prijs voor de moties. Wilt u nu ook nog de eerste prijs voor de amendementen?

De heer Van Bemmel (PVV):

Geen steun voor het verzoek.

De heer Verhoeven (D66):

Steun voor het verzoek van de PvdA.

De heer Kortenoeven (groep Kortenoeven/Hernandez):

Geen steun. Nu stemmen.

De heer Koopmans (CDA):

Ik heb geen moeite met het verzoek.

De heer Paulus Jansen (SP):

Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Dan stellen we de stemmingen uit.

Het woord is aan mevrouw Van der Werf.

Mevrouw Van der Werf (CDA):

Mede namens de PvdA doe ik het verzoek tot uitstel van de stemmingen onder punt 40, over erfgoed en monumenten, tot hedenavond of morgenochtend.

De voorzitter:

We laten de monumenten nog even wachten. Die wachten al een paar jaar, dus daar kunnen nog wel een paar jaar bij.

Het woord is aan de heer Voordewind.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Ik wil de stemmingen onder punt 16, over het Mor Gabriëlklooster, graag uitstellen tot vannacht, omdat we nog bekijken of er een heropening mogelijk is van het notaoverleg over de initiatiefnota van collega Pieter Omtzigt.

De voorzitter:

Een heropening? Vandaag?

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Ja, via de commissie, voorzitter.

De voorzitter:

Oké. Laat ik het niet merken!

De heer Kortenoeven (groep Kortenoeven/Hernandez):

Steun voor het verzoek van de heer Voordewind.

Mevrouw Van Miltenburg (VVD):

Hier is ook al een e-mailprocedure over geweest binnen de commissie. Wij hebben daarin gesteld dat we het verzoek niet steunen.

Mevrouw Ferrier (CDA):

We moeten allereerst weten of er een heropening kan plaatsvinden, lijkt mij.

De voorzitter:

Dat kan nu natuurlijk niet; dat kan ik nu niet uitzoeken.

Mevrouw Ferrier (CDA):

Dan steun ik het verzoek om de stemmingen uit te stellen.

De voorzitter:

Ik heb nog geen meerderheid. Dames en heren, let u een beetje op?

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Steun voor het verzoek van de heer Voordewind om de stemmingen in ieder geval uit te stellen tot vannacht. Dan kan in de tussentijd worden bezien of er een meerderheid te vinden is voor een heropening.

De voorzitter:

Precies.

De heer De Roon (PVV):

Ik stel de minister van Buitenlandse Zaken graag in de gelegenheid om alsnog zijn excuses aan te bieden voor het feit dat …

De voorzitter:

Dat is een ander onderwerp.

De heer De Roon (PVV):

Nee, dat is geen ander onderwerp. Ik wil de minister dus graag de gelegenheid geven om zijn excuses aan te bieden voor het feit dat hij de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland niet heeft geblokkeerd. Daartoe zal dat nadere overleg dienen waar de heer Voordewind vandaag om zal vragen. Daarom moeten die stemmingen nu worden uitgesteld.

De heer Timmermans (PvdA):

Voorzitter. Ik dacht dat ik in een mailtje van de heer De Roon had gezien dat hij dit AO juist niet wilde. Maar goed, hij is kennelijk nogal wendbaar. De PvdA-fractie heeft geen behoefte aan dit AO. De brief van het kabinet was duidelijk op dit punt. Wat ons betreft kunnen we gewoon gaan stemmen.

De heer Van Bommel (SP):

Voorzitter. Ik heb geen behoefte aan een heropening. Ik vind de brief duidelijk. Als er echter fracties zijn die bij dit AO een leidende rol hebben gehad en die wel een heropening wensen, wil ik daar niet voor gaan liggen. Dan wil ik dat wel steunen.

Mevrouw Berndsen (D66):

Voorzitter. D66 heeft geen behoefte aan een heropening en de stemmingen kunnen nu plaatsvinden.

De voorzitter:

Ik heb geen meerderheid voor een heropening. Dan gaan we gewoon stemmen.

Het woord is aan de heer Van der Staaij die iets wil opmerken over het initiatiefwetsvoorstel-Van der Staaij.

De heer Van der Staaij (SGP):

Dat klopt. Dat slaat op nummer 14 op de stemmingslijst. Ik zou mijn wetsvoorstel niet vandaag in stemming willen brengen. Ik beraad me namelijk nog op een aanpassing van de formulering zodat zo veel mogelijk fracties uiteindelijk hun stem voor dit wetsvoorstel kunnen uitbrengen.

De voorzitter:

Wilt u dan morgen stemmen, althans vannacht, of wilt u het überhaupt niet vandaag of morgenochtend vroeg in stemming brengen?

De heer Van der Staaij (SGP):

Bij daglicht stemmen over dit wetsvoorstel heeft mijn voorkeur. De termijn voor overleg is wat langer dan alleen vandaag.

De voorzitter:

Oké. Als er geen bezwaar tegen is, zullen we het van de lijst afhalen.

Het woord is aan de heer Koopmans voor een opmerking over punt 32, stemmingen over moties ingediend bij het VAO Erfpacht Staatsbosbeheer.

De heer Koopmans (CDA):

Ik wil mijn motie op stuk nr. 92 aanhouden.

De voorzitter:

U hebt net tegen mij over stuk nr. 91 gesproken. Weet u zeker dat het stuk nr. 92 moet zijn?

De heer Koopmans (CDA):

Ja, want de motie op stuk nr. 91 is niet van mij. Die is van de geachte collega Snijder-Hazelhoff. Ik vind het een beetje ingewikkeld om die motie namens haar aan te houden. Het is trouwens ook een heel goede motie.

De voorzitter:

U bent anders tot veel in staat. We zullen de motie aanhouden. Of zij goed is of niet weten we niet.

Op verzoek van de heer Koopmans stel ik voor, zijn motie (29659, nr. 92) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van den Besselaar.

De heer Van den Besselaar (PVV):

Voorzitter. Ik zou bij stemmingen onder punt 28, Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (33241), eerst willen stemmen over de motie op stuk nr. 18 en dan over de motie op stuk nr. 17.

De voorzitter:

U wilt dus eerst stemmen over de motie op stuk nr. 18 en daarna over de motie op stuk nr. 17. Kunt u ons ook zeggen waarom dat zou moeten?

De heer Van den Besselaar (PVV):

Omdat de reikwijdte van de motie op stuk nr. 18 ruimer is dan die van de motie op stuk nr. 17.

De voorzitter:

Als daar geen bezwaar tegen is, dan gaan we dat zo doen.

Verder zie ik niemand meer die de stemmingslijst nog wil aanpassen. Dan gaan we maar eens beginnen met stemmen.