Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 63

63 Sudan

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 juli 2012 over Sudan.

De heer Driessen (PVV):

Voorzitter. Ik dien twee moties in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, behoudens noodhulp alle ontwikkelingshulp aan Sudan en Zuid-Sudan te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Driessen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 79 (22831).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, behoudens noodhulp alle ontwikkelingshulp aan landen die Omar al-Bashir toegang geven tot hun grondgebied, te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Driessen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 80 (22831).

Staatssecretaris Knapen:

Voorzitter. In de motie-Driessen op stuk nr. 79 wordt de regering gevraagd, alle hulp aan Sudan te stoppen. Wij hebben daarover eerder gediscussieerd; ik hoef dat niet te herhalen. Natuurlijk hebben in Sudan mensen elkaar naar het leven gestaan, elkaar beschoten en bestolen. Er was dus heel veel mis en er is nog veel mis. Als wij daarop het Nederlandse Wetboek van Strafrecht van toepassing konden verklaren en als dat effectief was, zouden wij het doen. Als het effectief was, zou het hele probleem overigens niet bestaan. Wij vinden dus dat het van belang is dat wij bijdragen aan de stabiliteit in Zuid-Sudan. Doen wij dat niet, dan is dat niet alleen humanitaire ramp, maar schaadt het uiteindelijk ook ons eigen belang. Wij hebben gezien wat er gebeurt met mensen die op de vlucht slaan in andere failed states. Daarom ontraad ik de aanneming van deze motie.

In de motie-Driessen op stuk nr. 80 wordt de regering gevraagd, alle landen waar Bashir toegang krijgt te schrappen van onze lijst van landen voor ontwikkelingssamenwerking. Wij hebben eerder gewisseld dat een aantal landen het Internationaal Strafhof niet herkent en niet erkent. Wij bepleiten zo veel mogelijk dat landen dit wel doen, maar dit zo zijnde en gegeven het feit dat een aantal landen simpelweg met Sudan heeft te verkeren waar het om conflicten gaat, ik noem als voorbeeld Ethiopië, kan ik niet anders dan deze motie ontraden.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Wij zullen over de moties stemmen bij de eindstemming.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.