Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 76

76 Mededelingen

Mededelingen

De voorzitter:

Ik vraag de leden om zich te melden als zij mutaties willen aanbrengen in de stemmingslijst, dan kunnen wij ons daarop voorbereiden.

De heer Hernandez (groep Kortenoeven/Hernandez):

Voorzitter. Ik verzoek om hoofdelijke stemming over de motie-Eijsink/Jasper Van Dijk (26488, nr. 298).

De voorzitter:

We zullen hoofdelijk stemmen over de motie-Eijsink/Jasper Van Dijk (26488, nr. 298).

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil graag de gewijzigde motie op stuk nr. 75 (33000-A) aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink stel ik voor, haar motie (33000-A, nr. 75) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Mijnheer Van der Ham, hebt u ook een verzoek?

De heer Van der Ham (D66):

Ik wil graag de motie op stuk nr. 212 (33000-VIII) over de charitatieve sector aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van der Ham stel ik voor, zijn motie (33000-VIII, nr. 212) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Van der Werf (CDA):

Het wordt rustig bij de stemmingen over cultuur. Ik wil graag de motie op stuk nr. 214 (33000-VIII) over regionale spreiding aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van der Werf stel ik voor, haar motie (33000-VIII, nr. 214) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Van der Werf (CDA):

Ik wil graag het amendement Van der Werf/Jacobi (33280-XII op stuk nr. 4, I en II) intrekken.

De voorzitter:

Het amendement-Van der Werf/Jacobi (33280-XII op stuk nrs. 4, I en II) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

Ik krijg nu een definitieve stemmingslijst. Het lukt niet om alles af te ronden op deze dag, maar we zijn in ieder geval nog op deze dag begonnen met de stemmingen. Ik dank u allen hartelijk voor uw medewerking daaraan.

Wij gaan nu eerst stemmen over de motie-Thieme (29683, nr. 128).

[SPAG}