Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 23

23 Stemmingen Meerjarige Strategische Plannen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Meerjarige Strategische Plannen 2012–2015,

te weten:

  • - de motie-Driessen over stoppen van alle door de belastingbetaler gefinancierde ontwikkelingshulp (32605, nr. 101).

(Zie vergadering van 4 juli 2012.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.