Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 28

28 Stemmingen Zenderen van (zee)dieren

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het zenderen van (zee)dieren, olifantenjacht en CITES,

te weten:

  • - de motie-Graus over een verbod op het zenderen van zeezoogdieren (28286, nr. 572);

  • - de motie-Graus over stopzetting van de geldstroom richting IMARES (28286, nr. 573);

  • - de motie-Graus over een verbod op de olifantenjacht, trophyhunting en de handel in ivoor (28286, nr. 574);

  • - de motie-Graus over een importverbod op trophy's van dieren (28286, nr. 575);

  • - de motie-Ouwehand c.s. over een positieflijst voor andere dieren (28286, nr. 576);

  • - de motie-Ouwehand/Van Dekken over beperkingen aan plaatsen waar dieren mogen worden verkocht (28286, nr. 577);

  • - de motie-Ouwehand over een moratorium op het zenderen van zeezoogdieren (28286, nr. 578);

  • - de motie-Van Gerven over de handel in wilde dieren via internet (28286, nr. 579).

(Zie vergadering van 4 juli 2012.)

De voorzitter:

De motie-Graus (28286, nr. 572) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de praktijk is aangetoond dat het aanbrengen van een zender op zeezoogdieren leidt tot abnormaal gedrag van de drager, ongewenste stuwingskrachten en negatieve beïnvloeding van de hydrodynamica waardoor de zelfredzaamheid in het geding komt;

verzoekt de regering, een verbod in te stellen op het zenderen van zeezoogdieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 584, was nr. 572 (28286).

De motie-Graus (28286, nr. 574) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om zich binnen de Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) in te zetten voor een verbod op trophyhunting en de handel in ivoor,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 585, was nr. 574 (28286).

De motie-Van Gerven (28286, nr. 579) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op Marktplaats uilen, eekhoorns en slangen te koop staan tussen het speelgoed en het tweedehands tuinmeubilair en dat het welzijn van deze dieren ernstig in het geding is;

van mening dat het onwenselijk is dat wilde dieren worden verhandeld via internet;

verzoekt de regering, met Marktplaats in gesprek te gaan;

verzoekt de regering tevens, een plan op te stellen en naar de Kamer te sturen om in Nederland de handel in wilde dieren via internet te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 586, was nr. 579 (28286).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Graus (28286, nr. 584, was nr. 572).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Graus (28286, nr. 585, was nr. 574).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (28286, nr. 575).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (28286, nr. 576).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Dekken (28286, nr. 577).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (28286, nr. 578).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gerven (28286, nr. 586, was nr. 579).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.