Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231839 nr. 228

31 839 Jeugdzorg

Nr. 228 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN WIEGMAN-VN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de stelselherziening jeugdzorg kansen biedt voor meer laagdrempelige en preventieve jeugdhulp;

overwegende dat het betrekken van de eigen omgeving van een gezin helpt bij laagdrempelige en preventieve jeugdhulp;

verzoekt de regering, het principe van eigen kracht in de nieuwe wet zorg voor jeugd vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Wiegman-van Meppelen Scheppink