Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231839 nr. 225

31 839 Jeugdzorg

Nr. 225 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de wachtlijsten in de gesloten jeugdzorg toenemen;

constaterende dat jongeren die wegens de trajectbenadering een vervolgtraject volgen na een plaatsing in de gesloten jeugdzorg, meetellen in de capaciteit van de gesloten jeugdzorg;

constaterende dat gesloten jeugdzorginstellingen geconfronteerd worden met het feit dat er feitelijk bedden leeg staan maar dat zij geen jongeren mogen opnemen omdat zij aan de capaciteitsafspraak zitten;

verzoekt de regering, de trajecten volgend op een gesloten plaatsing binnen de gesloten jeugdzorg, niet mee te tellen in de capaciteitsafspraken gesloten jeugdzorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman