Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231839 nr. 235

31 839 Jeugdzorg

Nr. 235 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 230

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het verankeren van de resultaten van VVI bijdraagt aan een kwaliteitsverhoging van de netwerken Integrale Vroeghulp, de ketensamenwerking bevordert en voor kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand preventief werkt;

van oordeel dat het verankeren van de resultaten van VVI niet kan wachten op de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten en juist kan bijdragen aan de noodzakelijke transformatie;

verzoekt de regering, tot de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten het moment dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg feitelijk wordt overgedragen aan gemeenten, de verankering van de resultaten VVI in een landelijk dekkend netwerk Integrale Vroeghulp mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot