Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231839 nr. 227

31 839 Jeugdzorg

Nr. 227 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN DIJSSELBLOEM

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de stelselherziening gemeenten verantwoordelijk worden voor het inkopen van zorg voor jeugd;

constaterende dat er instellingen zijn voor topklinische jeugd-ggz en jeugd-lvb met een groot dekkingsgebied;

van mening dat deze topklinische zorg ook na de stelselherziening geborgd moet worden;

verzoekt de regering, in overleg met het veld een inventarisatie te maken van topklinische zorg en om in overleg met het veld en de gemeenten extra waarborgen in de stelselherziening jeugdzorg voor deze topklinische zorg in te bouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Dijsselbloem