Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231839 nr. 223

31 839 Jeugdzorg

Nr. 223 MOTIE VAN HET LID DIJSSELBLOEM

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het gezag over kinderen, tijdelijk of definitief, gedeeltelijk of volledig aan ouders kan worden ontnomen door de kinderrechter;

overwegende dat het gezag in die situaties nu wordt ondergebracht bij Bureaus Jeugdzorg, die daartoe een wettelijke opdracht hebben;

van oordeel dat het op basis van een uitspraak van de kinderrechter uitoefenen van het gezag over kinderen geen onderdeel moet worden van aanbesteding van jeugdzorg;

spreekt uit dat, wanneer het gezag over kinderen aan ouders wordt ontnomen, dit gezag altijd bij een overheid(sorganisatie) komt te berusten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijsselbloem