Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231839 nr. 224

31 839 Jeugdzorg

Nr. 224 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het geld dat voor jeugdzorg is bedoeld, ten goede moet komen aan de hulp en zorg voor kinderen;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat jeugdzorginstellingen, die gefinancierd zullen worden door de gemeente, geen winstoogmerk hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman