Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231839 nr. 226

31 839 Jeugdzorg

Nr. 226 MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN DIJSSELBLOEM

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de jeugdzorg de komende jaren in het teken zal staan van een ingrijpende transitie en transformatie;

overwegende dat het van groot belang is om tijdens de stelselherziening jeugdzorg zo veel als mogelijk de continuïteit van zorg te waarborgen;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat in dit veranderingsproces jongeren niet telkens hoeven over te stappen naar een andere zorgaanbieder, zodat zij de opgebouwde vertrouwensband kunnen houden met hun zorgverlener,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Dijsselbloem