Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231839 nr. 229

31 839 Jeugdzorg

Nr. 229 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN KOOIMAN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een integrale benadering van jeugd op verschillende beleidsterreinen zoals onderwijs, jeugdzorg en justitie van groot belang is;

constaterende dat de leeftijdsgrens van 18 jaar binnen de jeugdzorg problemen oplevert;

constaterende dat het adolescentenstrafrecht voor jongeren tot 23 jaar is ingevoerd en inmiddels onderzocht wordt of de kwalificatieplicht in het onderwijs naar 23 jaar uitgebreid kan worden;

verzoekt de regering, om de wettelijke mogelijkheden en beperkingen voor jeugdzorg tot 23 jaar te inventariseren en mogelijke oplossingsrichtingen te formuleren en de Kamer voor het einde van 2012 daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Kooiman