Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227062 nr. 84

27 062 Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Nr. 84 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN GESTHUIZEN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het stuiten van de buitenschuldtermijn bij het indienen van een nieuwe aanvraag door een alleenstaande minderjarige vreemdeling, niet redelijk is en een zorgvuldige weging van (nieuwe) feiten en omstandigheden in de weg staat;

verzoekt de regering, de buitenschuldtermijn niet te stuiten, maar te schorsen wanneer tijdens de buitenschuld termijn een nieuwe aanvraag wordt ingediend,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Gesthuizen